15h barn

15h barn

 

Enligt skollagen ska alla förskolor erbjuda minst 15 timmars förskola i veckan, 52 veckor om året. I Knivsta kommun ersätts förskolorna endast för 15 timmars barnomsorg för barn med föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa.


Det passar dock inte alla familjer och vissa barn har ett större behov av kontinuitet. Ekorren har därför ett alternativ till de traditionella 15 timmarna per vecka.


Varje familj har möjlighet att välja 28 timmars barnomsorg per vecka, ca 38 veckor om året. Det innebär att barnet går måndag - torsdag 8.00-15.00 under skolveckor och är ledig på alla skollov (höst-, jul-, sport- och påsklov samt alla övriga lediga dagar). För sommarlovet gäller från och med sommaravslutning (fredag före midsommarveckan) till och med en vecka efter öppning (mitten av aug). Observera att detta är ett val som innebär att man väljer bort lagstadgade 15 timmar per vecka.


Då Ekorren inte får någon extra ekonomisk ersättning för detta gäller erbjudandet så länge det är möjligt ekonomiskt. Det står styrelse och skolchef fritt att meddela att upplägget inte längre kan erbjudas eller behöver ändras. Detta kan exempelvis ske om antalet barn som endast är berättigade 15 timmars barnomsorg blir så många att det påverkar ekonomin i den grad att nedskärning av personal blir aktuell. Så långt det går meddelas detta teminsvis.