Kooperativet

Kooperativet

 

Ekorren är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Huvudman för verksamheten är

föräldraföreningen, i vilken samtliga familjer blir medlemmar när deras barn börjar på Ekorren.

Föreningsarbetet leds av styrelse men det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten åligger

förskolechefen. Styrelsen och rektor arbetar i tätt samarbete för att ständigt utveckla förskolan och

dess verksamhet.


All daglig verksamhet sköts av förskolans personal och som förälder behöver du därför aldrig gå in i

verksamheten och exempelvis vikariera, laga mat eller städa, vilket annars är vanligt förekommande i

föräldrakooperativ. Däremot förväntas att föräldrar kan delta i gemensamma fixardagar och åta sig

liknande uppgifter någon eller några gånger per termin. Dessa träffar brukar vara en trevlig möjlighet att

ses och umgås.


Vår förhoppning och intention är att du som förälder skall känna dig välkommen att under en period också

delta i styrelsearbete på ett eller annat sätt. Detta ger dig som förälder god insyn och förståelse för barnens

liv på förskolan, samt stor möjlighet att påverka deras vardag.