Verksamheten

Vår förskola

 

Ekorrens Montessoriförskola är en fristående förskola som startade 1984 och som sedan dess har drivits i

en hemtrevlig och naturnära villa i Västra Ängby i Knivsta. Verksamhetens mål är att erbjuda familjer

högkvalitativ och småskalig förskoleverksamhet med montessoriinriktning. Vi eftersträvar små barngrupper

och hög personaltäthet. Förskolan har 30 inskrivna barn fördelade på två avdelningar, en för små barn i

åldern 1-3 och en för större barn i åldern 4-5 år. Varje avdelning huserar på var sitt våningsplan i villan. På

respektive avdelning finns förskollärare och barnskötare med montessorikompetens som leder den

pedagogiska verksamheten.

 

Den dagliga montessoriverksamheten i barnens klassrum varvas med mycket utevistelse. Förskolan har en

stor kuperad gård som används flitigt, och de små barnen sover alltid sin dagsvila utomhus. Likaså går barnen, både de stora och små, regelbundet på skogsutflykter och till lekparker. Natur

och utevistelse är en mycket viktig del av den dagliga verksamheten.

 

Förskolan håller öppet vardagar mellan 06:30 och 17:15 och är stängd under fyra veckor på sommaren samt

under julledigheten.


Förskolan följer de nationella styrdokumenten för förskola och skola. Vi dokumenterar verskamhetens systematiska kvalitetsarbete i plattformen Tyra.