Mat och miljö

Mat och miljö

 

Lunchen på förskolan lagas av S:ta Maria Alsike som levererar vällagad mat och de uppfyller högt ställda miljökrav och har KRAV-certifikat. Det egna köket på förskolan används ofta av barnen och personalen som bland annat bakar eget bröd till mellanmålet varje dag.Förskolan eftersträvar att vara en giftfri förskola och en miljögrupp bestående av föräldrar ser tillsammans med förskolechefen kontinuerligt över förskolemiljön för att uppnå detta.