Personuppgifter

Personuppgifter

 

Ekorrens montessoriförskola behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Som medlem i

förskolans ekonomiska förening kommer personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda

ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om förälder och barn är namn, personnummer, adress, och e-

postadress. Personuppgifter behandlas av rektor samt av kassör och IT-ansvarig i

styrelsen så länge du är medlem. När medlemskapet upphör raderas personuppgifterna.