Personal

Personal

 

Carola

 Förskollärare

Rektor

Margret

Barnskötare och montessoripedagog

Caroline

Barnskötare

Gerd

Barnskötare och Montessoripedagog

Amina

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Maija

Förskollärare

Yasemin

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Cornelia

Barnskötare