Personal

Personal

 

Malin

Förskolechef, förskollärare, montessoripedagog samt IKT-pedagog.

Eva

Förskollärare och montessoripedagog.

Margret

Barnskötare och montessoripedagog.

Caroline

Barnskötare.

Selam

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Asha

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Carola

 Förskollärare.

Rebecka

Vikarie som studerar till förskollärare.